تبلیغات
مهندسی عمران - تاثیر شكل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی

تاثیر شكل و ابعاد بازشوها در دیوارهای برشی

جمعه 25 تیر 1389 05:55 ب.ظ

نویسنده : مخمد امیدی

چكیده : دیوار برشی سازه كارآمدی برای تامین مقاومت ساختمان های بلند و میان مرتبه در برابر نیروهای جانبی به شمار میرود. هدف از این پروژه بررسی و شناخت بیشتر نقاط ضعف و قوت بازشوها، تاثیر شكل، ابعاد و موقعیت بازشوها بر روی عملكرد و رفتار دیوارهای برشی در ناحیه غیر خطی است. برای آنالیز مدلها از روش المان محدود با استفاده از نرم افزار آنزیس استفاده شده و پارامترهای اصلی تاثیرگذار بر رفتار دیوارهای برشی بازشودار مورد مطالعه قرار گرفته است. شكل، ابعاد و محل سوراخهای دیوار برشی بر تنش ها و تغییر شكل الاستیك و غیر الاستیك و نیز برشكل پذیری مقاومت خمشی و قابلیت جذب انرژی به هنگام زمین لرزه ها موثر است.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -