تبلیغات
مهندسی عمران - چکیده بررسی رفتار پر کننده قابهای بتن ارمه تحت اثر بارهای دینا میکی

چکیده بررسی رفتار پر کننده قابهای بتن ارمه تحت اثر بارهای دینا میکی

جمعه 25 تیر 1389 05:49 ب.ظ

نویسنده : مخمد امیدی
 وجود دیوارهای پركننده (میانقاب) بنایی در داخل چشمه های قابها، اجتناب ناپذیر بوده و بطور وسیعی در سازه های مختلف مشاهده می شود . لذا برای تعیین دقیق رفتار سازه تحت اثر بارهای دینامیكی ، بایستی میزان تاثیر چنین دیوارهای ، در سختی و مقاومت قاب، سنجیده شده و سهم میانقاب و قاب در مقابله با بارهای جانبی مشخص شود. در این پایان نامه برای مدلسازی كلی سازه از روش ماكرو مدلسازی استفاده شده و برای تعیین نقش میانقابهای بنایی در باربری و سختی سازه، آنها را بصورت ستونهای قطری معادل د رنظر گرفته ایم و برای شرح ستون فشاری معادل در ماكرومدلسازی ، از مدل هیستریك یكنواخت كه در برگیرنده پارامترهای: كاهش سختی میانقاب، زوال مقاومت میانقاب و لغزش میانقاب در فصل مشترك قاب-میانقاب، تحت اثر بارهای دینامیكی می باشد، استفاده نموده ایم. تحت اثر بارهای دینامیكی جانبی قاب ساده عمدتا بصورت یك قاب مقاوم خمشی عمل كرده و با تشكیل مفصلهای پلاستیك در محدوده غیرارتجاعی قرار می گیرد. در مقابل قاب پر شده تمایل دارد بصورت یك قاب مهار شده رفتار نماید. بدین صورت كه با تشكیل مكانیسم خرپا(مكانیسم كش-ستون) با توجه به ایجاد فشار در میانقاب بنایی و كشش در ستونها، در مقابل بارهای جانبی مقاومت می نماید.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -